Vlada KS donijela odluku o sanaciji štete od požara u Buča Potoku: Djeci čije su kuće izgorjele po 400 KM

BiH Vijesti

Vlada Kantona Sarajevo je na hitnoj sjednici održanoj danas donijela zaključak o mjerama sanacije posljedica požara u naselju Buća Potok.

Zaduženo je Ministarstvo finansija KS da omogući trošenje tekuće rezerve Budžeta KS, radi pomoći u saniranju šteta nastalih u ovom požaru.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je zaduženo da u saradnji sa partnerima osigura potrebne udžbenike i školski pribor za svu školsku djecu porodica koje su u požaru ostale bez svojih domova, za školsku 2021/22. godinu.

Ovo ministarstvo će također osigurati jednokratnu interventnu pomoć u iznosu od 400 KM po djetetu iz porodica čije su kuće izgorjele, za pokrivanje najprioritetnijih potreba djece i učenika.

Vlada je zadužila i Kantonalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje svoje kapacitete za zbrinjavanje porodica koje su u ovom požaru ostale bez svojih domova.

Imenovan je koordinator koji će usklađivati aktivnosti na sanaciji posljedica ovog požara sa Općinom Novi Grad Sarajevo.

Autor: Avaz.ba