Sjednica NSRS počela minutom šutnje za Momčila Krajišnika

BiH Vijesti

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banjaluci, a na predloženom dnevnom redu su prijedlozi zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, o upravnoj inspekciji, o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju i o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Sjednica je počela minutom šutnje za Momčila Krajišnika, osuđenog ratnog zločinca i prvog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koji je nedavno preminuo od posljedica korona virusa.

Skupština bi na 12. redovnoj sjednici trebalo da razmatra i nacrte zakona – o protivgradnoj zaštiti, o slobodnim zonama Republike Srpske, o gradu Derventa i o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu je i Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu za prošlu godinu, kao i izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, o radu i o finansijskom poslovanju za prošlu godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2019. godinu o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, o radu i o Finansijskom poslovanju za prošlu godinu.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu, kao i Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, te Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

Na dnevnom redu je i Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantonima /prema budžetskim jedinicima/, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

Pred poslanicima će se naći i Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine, kao i InFormacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske /2014-2019. godina/.

Autor: Srna