Oštra reakcija lokalnih vlasti: Upozoravamo Vijeće ministara BiH

BiH Vijesti

U Bihaću je održan sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona.

Poručeno je da Ministarstvo sigurnosti nema izlaza iz situacije nastale zatvaranjem kampa Lipa – pozvali su sve domaće i strane humanitarne organizacije da se uključe u pružanju pomoći migrantima u vidu hrane, lijekova, higijenskih potrepština, odjeće u koordinaciji sa Crvenim križom USK.

Osudili su postupke IOM-a, koji je, kako navode, ostavio 1.400 migranata bez uvjeta za boravak, a posebno su osudili čin demontaže šatora u Lipi.

Oni su zatražili da Kantonalna uprava Civilne zaštite USK stavi na raspolaganje materijalno-tehnička sredstva i resurse sa kojima raspolažu u pravcu primanja pomoći za boravak migranata na lokaciji centra Lipa.

Od Vijeća ministara traže da hitno nađu novu lokaciju van teritorije Unsko-sanskog kantona, te su predložili da to urade u azilantske kampove Salakovac i Delijaš na 90 dana, dok traju radovi na Lipi.

Također traže da se preispita zakonitost odluke Vijeća ministara BiH u pogledu proglašavanja privremenih prihvatnih centara na području USK.

Također, traže deportaciju svih migranata kojima je istekla potvrda o boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Autor: N1